MMO-20KE1

Thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho gia đình

  • Rã đông theo trọng lượng.
  • Rã đông, hâm, nấu.
  • Chuông báo khi nấu xong

Màu: White

Tính Năng

Rã đông theo trọng lượng . Rã đông theo thời gian. Rã đông, hâm, nấu. Chuông báo khi nấu xong

Thông Số Kỹ Thuật
General
Type Mirowave
Specifications
Power (W) 700.0
Width (mm) 440.0
Depth (mm) 330.0
Height (mm) 259.0
Capacity (L) 20.0