KJR-120B

Điều khiển có dây

  • Chế độ tự động
  • Nhắc nhở làm sạch lưới lọc
  • Chế độ chạy êm

Màu: White

Tính Năng

Chế độ tự động sẽ tự động điều chỉnh chọn chế độ sưởi hay làm lạnh dựa theo sự chênh lệch nhiệu độ trong phòng và ngoài trời. Hiển thị mã lỗi trên màn hình. Có chế độ nhắc nhở làm sạch lưới lọc. Có thể lựa chọn chế độ yên tĩnh, làm giảm tốc độ quạt, giảm tiếng ồn.