KJR-120C

Điều khiển có dây

  • Thiết kế đơn giản.
  • Chức năng hẹn giờ theo lịch trình hàng tuần.
  • Hiển thị mã lỗi trên màn hình.

Màu: White

Tính Năng

Thiết kế đơn giản. Chức năng hẹn giờ theo lịch trình hàng tuần giúp quản lý tập trung và giảm lượng điện năng tiêu thụ. Hiển thị mã lỗi trên màn hình.