KJR-27B

Điều khiển có dây

  • Sử dụng cùng với HRV

Màu: White

Tính Năng

Được thiết kế đặc biệt để sử dụng cùng với Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt (HRV) của Midea. Có tích hợp hẹn giờ hàng ngày.