RM02

Điều khiển từ xa không dây

  • Chế độ tự động
  • Cài đặt địa chỉ tự động
  • Chức năng Follow me

Màu: White

Tính Năng

Chế độ tự động sẽ tự động điều chỉnh chọn chế độ sưởi hay làm lạnh dựa theo sự chênh lệch nhiệu độ trong phòng và ngoài trời. Cài đặt địa chỉ tự động. Chức năng Follow me.