MD-CCM02

Điều khiển trung tâm

  • Điều khiển màn hình trung tâm dàn nóng

Màu: White

Tính Năng

Điều khiển màn hình trung tâm dàn nóng cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra các thông số dàn nóng như tần số, nhiệt độ, dòng điện, áp suất và mã lỗi của dàn nóng.