MD-CCM03

Điều khiển trung tâm

  • Điều khiển lên đến 64 dàn lạnh

Màu: White

Tính Năng

Là thiết bị đa chức năng có thể điều khiển lên đến 64 dàn lạnh với khoảng cách kết nối tối đa lên đến 1200m. Người dùng có thể thoải mái điều khiển các dàn lạnh trong cùng 1 nhóm hay cài đặt nhiệt độ riêng cho từng dàn lạnh.