Thông báo lắp đặt thẻ bảo hành

Thông báo lắp đặt thẻ bảo hành

1. Nhằm cải thiện dịch vụ lắp đặt và chất lượng xử lý sự cố bảo hành, thẻ lắp đặt Midea chính thức được hãng áp dụng từ 1/1/2023. (Máy điều hoà treo tường, âm trần, tủ đứng)

2. Mã vạch thẻ lắp đặt đã được thiết lập tại hệ thống của chúng tôi

Thông báo lắp đặt thẻ bảo hành

 

1. Nhằm cải thiện dịch vụ lắp đặt và chất lượng xử lý sự cố bảo hành, thẻ lắp đặt Midea chính thức được hãng áp dụng từ 1/1/2023. (Máy điều hoà treo tường, âm trần, tủ đứng)

2. Mã vạch thẻ lắp đặt đã được thiết lập tại hệ thống của chúng tôi