chuong_trinh_tuyen_dung_tap_su_2024

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ TẬP SỰ 2024

1.       Đối tượng tuyển dụng: sinh viên tốt nghiệp năm 2024

Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, tự động hóa, điện-điện tử, kỹ sư cơ khí, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán tài chính, ngôn ngữ Trung Quốc.

2.       Các vị trí tuyển dụng: kinh doanh, kỹ sư, kế toán, logistic, nhân sự.

3.       Thời gian tuyển dụng:Từ 01/11/2023 đến 30/11/2023

4.       Quy trình tuyển dụng:

5.       Địa chỉ nộp CVhr.mdvn@midea.com

6.       Thông tin tham khảo:

6.1. Website: https://www.midea.com/vn

6.2. Trang Facebook tuyển dụng chính thức: https://www.facebook.com/MideaTalent

6.3. Quét QR tư vấn nhanh: