Chính Sách Bảo Mật


Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng các trang web này của Midea Việt Nam (sau đây gọi là "MV"), tại URL / tên miền id.midea.com.vn ("trang web"), bạn, với tư cách là một người sử dụng trang web này, và đồng ý tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1) MV cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả khách truy cập vào trang web của chúng tôi, và như một phần trong cam kết của chúng tôi về bảo mật, chúng tôi đưa ra tuyên bố về quyền riêng tư này. Mức độ thông tin mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách bảo mật sau đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP, ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

Chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn giao dịch với chúng tôi qua điện thoại, gửi cho chúng tôi thẻ bảo hành hoặc thư tín (dù bằng thư, fax hoặc e-mail), hãy truy cập vào trang web của chúng tôi, tham gia chương trình khuyến mại hoặc các cuộc thi của chúng tôi hoặc khi bạn đã liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

2) Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân bao gồm tên và chi tiết liên lạc của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách sử dụng trang web của chúng tôi cũng như thông tin về bạn từ email và / hoặc thư bạn gửi cho chúng tôi. Mv cũng có thể yêu cầu bạn hoàn thành khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho các mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không bắt buộc phải trả lời.

3) MV có thể sử dụng và phân tích thông tin mà chúng tôi thu thập để chúng tôi có thể quản lý, hỗ trợ, cải tiến và phát triển kinh doanh của mình. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về quan điểm của bạn về các sản phẩm, dịch vụ và mục đích tiếp thị của chúng tôi.

4) Hơn nữa, khi bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:

(i) Cho bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ của Midea mà chúng tôi cung cấp có thể có ích cho bạn.
(ii) Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
(iii) Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của trang web của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy.

5) Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua đường bưu điện, điện thoại, fax và qua e-mail. Nếu bạn thay đổi ý định liên hệ trong tương lai, vui lòng cho chúng tôi biết.

6) Chúng tôi cũng có thể thông tin tổng hợp về việc sử dụng trang web của chúng tôi cho các bên thứ ba nhưng điều này sẽ không bao gồm thông tin có thể được sử dụng để xác định bạn.

7) Như thường thấy, việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù MV sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền đến trang của chúng tôi; bất cứ sự truyền tải nào cũng có thể là của riêng bạn. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thủ tục và các tính năng bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép.

8) Trường hợp bạn đồng ý khi cung cấp cho chúng tôi chi tiết của bạn, MV cũng có thể cho phép các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận, bao gồm các công ty khác trong nhóm của chúng tôi, liên hệ với bạn thỉnh thoảng về các sản phẩm và dịch vụ có thể bạn quan tâm. Họ có thể liên lạc với bạn qua đường bưu điện, điện thoại hoặc fax, cũng như qua e-mail. Nếu bạn thay đổi ý định liên hệ với các công ty này trong tương lai, vui lòng cho chúng tôi biết.

9) MV sẽ luôn thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng thông tin của bạn được sử dụng bởi tất cả các bên thứ ba theo chính sách này. Trừ phi luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc phân phối bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi nếu không có sự đồng ý của bạn.

10) Nếu MV tham gia vào một liên doanh với hoặc được bán hoặc hợp nhất với một doanh nghiệp khác, thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho các đối tác kinh doanh hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.

ĐỊA CHỈ IP VÀ COOKIES

12) MV có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn, quản lý và báo cáo thông tin tổng hợp cho các mục đích tiếp thị. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động duyệt web và các mẫu của bạn và nó không xác định bạn.

13) Cookie là một lượng nhỏ thông tin mà chúng tôi lưu trữ trên máy tính của bạn. Trừ khi bạn đã chỉ ra phản đối của bạn khi tiết lộ thông tin của bạn cho chúng tôi, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie cho máy tính của bạn khi bạn đăng nhập vào trang web. Cookie giúp bạn đăng nhập và sử dụng trang web dễ dàng hơn trong các lần truy cập trong tương lai. Chúng cũng cho phép chúng tôi giám sát lưu lượng trang web và để cá nhân hoá nội dung của trang web cho bạn. Bạn có thể thiết lập máy tính của mình để từ chối cookie bằng cách kích hoạt các cài đặt trên trình duyệt của bạn mặc dù trong trường hợp đó bạn không thể sử dụng các tính năng nhất định trên trang của chúng tôi. Vui lòng xem tệp "Trợ giúp" của Trình duyệt Internet của bạn để tìm hiểu cách chặn tất cả cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ.

Bảo mật, sự lưu giữ dữ liệu và các liên kết ngoài

14) Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn từ acc