ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานไมเดีย

ณ โรงงานไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องเย็นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้