ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ทดสอบการผลิตในประเทศไทย พร้อมรับไตรมาส 1  ปี 2565 

ความสำเร็จในการทดลองสายการผลิตในประเทศไทยครั้งแรก

ณ โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศไมเดียที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย